• شعر ضامن آهو

    رشعر زیبای ضامن آهو به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام   با مردم دنیا                         با ش ...

    رشعر زیبای ضامن آهو به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام   با مردم دنیا                         با شیعه­ ی حیدر بودی تو چه خوش­رو                یا ضامن آهو   کردار تو باشد                   ...

    بیشتر بخوانید