• برنامه ریزی برای کودکان

          فعالیتهایی که در برنامه  روزانه ، هفتگی و ماهانه ی  کودکان باید گنجانده شود                 کارهای ...

          فعالیتهایی که در برنامه  روزانه ، هفتگی و ماهانه ی  کودکان باید گنجانده شود                 کارهای روزانه خوردن صبحانه، ناهار، شام، میان وعده (میوه، خشکبار، خوراکی های مفید،شیر) مسواک زدن بعد از ...

    بیشتر بخوانید