• شعر کودکانه؛ خانه تکانی

    شعر کودکانه خانه تکانی مامان جلو بینی شو بسته با یه روسری اون بالا ایستاده و هست مشغول رهبری   مسعود ...

    شعر کودکانه خانه تکانی مامان جلو بینی شو بسته با یه روسری اون بالا ایستاده و هست مشغول رهبری   مسعود  برو فرشا رو جمع بکن و بیا زود آقا رضا شما هم برو کمک مسعود   معصومه جان عزیزم ملافه ها ر ...

    بیشتر بخوانید