• شعرکودکانه؛ نظم و ترتیب

      شعرکودکانه؛ نظم و ترتیب مامان داره میکشه رو فرشا جارو برقی این خونه از تمیزی باز میزنه چه برقی ...

      شعرکودکانه؛ نظم و ترتیب مامان داره میکشه رو فرشا جارو برقی این خونه از تمیزی باز میزنه چه برقی   این چیه روی زمین شبیه یک تراشه خدا کنه تراشِ امیررضا نباشه , الان میره تو جارو، امیررضا کجا ...

    بیشتر بخوانید