• شعر : امام سوم ما …

  شعر کودکانه مذهبی در مورد امام حسین (ع)  امام سوم ما که مشهوره تو دنیا با ظالمان می جنگید با مظلومان می خ ...

  شعر کودکانه مذهبی در مورد امام حسین (ع)  امام سوم ما که مشهوره تو دنیا با ظالمان می جنگید با مظلومان می خندید قرآن زیاد می خونده تو سختی ها نمونده گشته توی کربلا شهید راه خدا توصیه کرده به ما آقای خوب ...

  بیشتر بخوانید
 • شعر کودکانه : محرم امام حسین (ع)

  شعر كودكانه براي ايام محرم دویدم و دویدم به کربلا رسیدم کنار نهر آبی لب های تشنه دیدم یه باغبون خسته با ی ...

  شعر كودكانه براي ايام محرم دویدم و دویدم به کربلا رسیدم کنار نهر آبی لب های تشنه دیدم یه باغبون خسته با یک دل شکسته کنار باغ تشنه زانو زده نشسته کوچولوی شش ماهه که پاک و بی گناهه اگه طاقت بیاره عمو جو ...

  بیشتر بخوانید