• نکات مهم در قصه گویی

    نکات لازم جهت رعایت در قصه گویی از استاد تراشیون! از دیگر خصوصیات عقلی و ذهنی این است که کودکان در این سن ...

    نکات لازم جهت رعایت در قصه گویی از استاد تراشیون! از دیگر خصوصیات عقلی و ذهنی این است که کودکان در این سنین، به قصه گویی علاقه مند می شوند. بچه ها خودشان را می گذارند جای شخصیت داستان.   ✅(این نک ...

    بیشتر بخوانید