ضرورت ورود کتاب به زندگی کودکان
  خواندن کتاب برای کودک، کمک می‌کند که او کارکرد بهتری در مدرسه، کار و زندگی آینده‌اش داشته باشد. کودکانی که کتاب می‌خوانند، از نظر افزایش گنجینه واژگان و تلفظ واژگا
بیشتر بخوانید

روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان
روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان   مقصود از روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان، فنون، شیوه ها و دستورالعمل های جزئی است که اهداف و اصول آموزش مفاهیم دینی را به ث
بیشتر بخوانید

روز دانش آموز
  ۱۳ آبان سیزده آبان که در مبارزه و قیام دانش آموزان متعهد و بیدار بر ضد رژیم شاه و حامیان آن به ویژه استکبار جهانی ریشه دارد، نشانه آن است که این قشر آگاه و متعهد،
بیشتر بخوانید