شعر و رنگ آمیزی:سوره فیل
شعر و رنگ آمیزی سوره فیل ابرهه میخواست چه کار کنه؟ خونه خدا رو خراب کنه آیا تونست خراب کنه؟ نه نتونست نه نتونست خونه خدا اسمش چیه؟ کعبه کعبه کجاست؟ تو مکه ابابیلا با سجیل
بیشتر بخوانید

شعر و رنگ آمیزی:مسواک زدن
شعر و رنگ آمیزی با موضوع مسواک زدن پیامبر گرامی داده به ما پیامی پیامش را شنیدم به جان و دل خریدم ای بچه‌ی توانا فرزند خوب و دانا صبح و ظهر و قبل از خواب مسواک بزن به دند
بیشتر بخوانید