شعر و رنگ آمیزی کودکانه:چراغ راهنما
شعر و رنگ آمیزی کودکانه چراغ راهنما چراغ قد بلندی نشسته در خیابان به روی صورت او سه تا چشم است الان یکی قرمزیکی زرد یکی هم سبز روشن چه جالب می زند حرف چراغ گنده با من میا
بیشتر بخوانید

شعر و رنگ آمیزی:سوره فیل
شعر و رنگ آمیزی سوره فیل ابرهه میخواست چه کار کنه؟ خونه خدا رو خراب کنه آیا تونست خراب کنه؟ نه نتونست نه نتونست خونه خدا اسمش چیه؟ کعبه کعبه کجاست؟ تو مکه ابابیلا با سجیل
بیشتر بخوانید