شعر و رنگ آمیزی کودکانه:چراغ راهنما
شعر و رنگ آمیزی کودکانه چراغ راهنما چراغ قد بلندی نشسته در خیابان به روی صورت او سه تا چشم است الان یکی قرمزیکی زرد یکی هم سبز روشن چه جالب می زند حرف چراغ گنده با من میا
بیشتر بخوانید