شعر هنگام جشن تکلیف
شعر هنگام جشن تکلیف هنگام جشن تکلیف دیروز در دبستان من مثل غنچه بودم مدرسه هم گلستان جشن تکلیف نه ساله بودم و شاد قصد نماز کردم من جانماز خود را با شوق باز کردم جشن تکلیف
بیشتر بخوانید

شعر جشن تکلیف، شده ام نه ساله
شعر جشن تکلیف، شده ام نه ساله شده ام نه ساله جشن تکلیف من است جا نماز و چادر همه در کیف من است دین من اسلام است من مسلمان هستم می رسد صوت اذان شاد و خندان هستم چادری داده
بیشتر بخوانید