شعر جشن تکلیف
شعر جشن تکلیف دختران زنگ آخر دیروز در دبستان ماندیم ما نماز خود را دسته جمعی خواندیم آرزو مثل همه چادرش را سر کرد چادرش بود سپید با گل نرگس زرد زهره با خوشحالی به صف ما پ
بیشتر بخوانید

شعر:جشن تکلیف
شعر جشن تکلیف به سن تكليف رسيده ام من به شكر خدا سپيده ام من خوشا به حالم با اين سعادت مي گيرم امسال جشن عبادت عبادت من چه دلنشين است نماز مومن ستون دين است خد ا پرستي با
بیشتر بخوانید