شعر جشن تکلیف
شعر جشن تکلیف دختران زنگ آخر دیروز در دبستان ماندیم ما نماز خود را دسته جمعی خواندیم آرزو مثل همه چادرش را سر کرد چادرش بود سپید با گل نرگس زرد زهره با خوشحالی به صف ما پ
بیشتر بخوانید

شعر:جشن تکلیف
شعر جشن تکلیف به سن تكليف رسيده ام من به شكر خدا سپيده ام من خوشا به حالم با اين سعادت مي گيرم امسال جشن عبادت عبادت من چه دلنشين است نماز مومن ستون دين است خد ا پرستي با
بیشتر بخوانید

شعر جشن تکلیف:عید عبادت
شعر جشن تکلیف  عید عبادت صبح شادي، صبح عيد است عيد خوبي، مثل نوروز مثل يک پروانه شادم چون شدم نه ساله امروز عيدي من چادري بود چادر زيبا و گلدار جا نماز کوچکم بود رنگ سبز
بیشتر بخوانید

شعر جشن تکلیف
شعر جشن تکلیف جشن تکلیف تو شد، ای گل من/ روز شادی تو شد، سنبل من در رحمت به سویت باز شده/ سینه ات مخزن هر راز شده تا رسیدم به سوی قرب خدا/ دلت آماده ی پرواز شده جشن تکلیف
بیشتر بخوانید