ادبیات

رنگ و آمیزی و داستان کودکانه؛ تشکر از دعای مادر
مادری که دعا کرد برای همسایه ها اما همسایه ها … چشمان کودک به دهان مادر دوخته شده بود و با تمام حواس به دعاهای مادر گوش می کرد مادر به همسایه ها و  اهل مدینه دعا می
بیشتر بخوانید

داستان کودکانه علفهای اذیت کار
باغبون بذرهای گندم رو توی زمین کاشت . بعد زمین رو آبیاری کرد .آب به دونه های گندم توی دل زمین رسید. گندمها جوونه زدن و سبز شدن و بعد از مدتی از دل خاک بیرون زدن و زیر نور
بیشتر بخوانید