ادبیات

داستان کودکانه؛  انشاءِ مهربانی
علی دانش آموز کلاس چهارم دبستان بود و در یک مدرسه ی خوب درس می خواند. او خواهر و برادر نداشت. پدر و مادرش هرچه می خواست برایش می خریدند.او همه چیز داشت: کامپیوتر، تبلت،یک
بیشتر بخوانید

قصه کودکانه؛ زن و شوهر لجباز
یکی بود، یکی نبود. سال ها پیش از این زن و شوهری بودند که خلق و خویشان با هم جور نبود. زن زرنگ بود و مرد تنبل و دست و پا چلفتی و همیشه خدا با هم بگو مگو داشتند.   یک
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه؛ رهبری امام خامنه ای حفظه الله
رهبر من رهبر خوب و نازم من به تو چه می نازم تو افتخار مایی روی زمین چو ماهی رهبر مسلمینی برا همه امینی مرجعی عالی مقام نایب حق امام خدا کنه بیاید مهدی صاحب زمان الهی که ب
بیشتر بخوانید