داستان کودکانه:فیل کوچولو تمیز
داستان کودکانه فیل کوچولو تمیز یکی بود، یکی نبود! زمانی در یک جنگل زیبا فیل کوچولویی زندگی می کرد که از بقیه فیل ها تمیزتر بود. فیل کوچولو روی چمن ها می نشست و بازی بقیه
بیشتر بخوانید

شعر:جشن تکلیف
شعر جشن تکلیف به سن تكليف رسيده ام من به شكر خدا سپيده ام من خوشا به حالم با اين سعادت مي گيرم امسال جشن عبادت عبادت من چه دلنشين است نماز مومن ستون دين است خد ا پرستي با
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه:مادربزرگ خوبم
شعر کودکانه مادربزرگ خوبم آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته مادربزرگ خوبم پهلوی من نشسته موی سرش مثل برف سفید و نقره رنگه لپ‌های مادر بزرگ گل گلی و قشنگه عینک او همیشه سوا
بیشتر بخوانید

داستان کودکانه:گنجشک فراموش کار
داستان کودکانه گنجشک فراموش کار سال ها پیش در جنگلی بزرگ و سرسبز روی بالاترین شاخه ی بزرگ ترین و بلندترین درخت، گنجشکی زندگی می کرد. گنجشک قصه ما؛ روزی تصمیم گرفت که برای
بیشتر بخوانید