ادبیات

شعر کودکانه؛ مسواک زدن
مادربزرگم می گفت: « وقتی که بچه  بودم شیرینی زیاد می خوردم هرروز چندتا  بیسکوییت به مدرسه می بردم   توی زنگای تفریح بیسکوییت ها را می خوردم با دندونای کثیف سر کلاس م
بیشتر بخوانید