ادبیات

قصه کودکانه؛ زن و شوهر لجباز
یکی بود، یکی نبود. سال ها پیش از این زن و شوهری بودند که خلق و خویشان با هم جور نبود. زن زرنگ بود و مرد تنبل و دست و پا چلفتی و همیشه خدا با هم بگو مگو داشتند.   یک
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه؛ رهبری امام خامنه ای حفظه الله
رهبر من رهبر خوب و نازم من به تو چه می نازم تو افتخار مایی روی زمین چو ماهی رهبر مسلمینی برا همه امینی مرجعی عالی مقام نایب حق امام خدا کنه بیاید مهدی صاحب زمان الهی که ب
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه؛ سبز و سفید و قرمز
یه خواب تازه دیدم خوابم چه رنگارنگ بود تو خواب رنگارنگم پرنده ای قشنگ بود   رنگ سرش سبز سبز پرهای نازش سفید با دوتا بال سرخش داشت تو هوا می پرید   پرنده ی خواب
بیشتر بخوانید