ادبیات

شعر کودکانه : غرق نور است و طلا
غرق نور است و طلا             گنبد زرد رضا              بوی گل, بوی گلاب               می رسد ازهمه جا مثل یک خورشید است          می درخشد ازدور         شده از این خورشید
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه شهادت امام حسن (ع)
ندیده ام به قبرت نه سبزه ونه باغی نه گنبد و ضریحی نه شعله ی چراغی   تو مثل ماه تابان همیشه خوب و پاکی ولی غریب و تنها میان گردد و خاکی   تو در مدینه خاکی تو در مدینه هستی
بیشتر بخوانید