شعر کودکانه؛ خانه تکانی
شعر کودکانه خانه تکانی مامان جلو بینی شو بسته با یه روسری اون بالا ایستاده و هست مشغول رهبری   مسعود  برو فرشا رو جمع بکن و بیا زود آقا رضا شما هم برو کمک مسعود
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه؛جشن تمام میهنه
  آی بچه ها بازی کنید آی بچه ها شادی کنید بیست و دومه بهمنه جشن تمام میهنه جشن بزرگ انقلاب مرگ و عزای دشمنه بیست و دوم بهمن شده آزادی ملت شده روز شکوه و شادیه سرود م
بیشتر بخوانید