شعر و رنگ آمیزی کودکانه:چراغ راهنما
شعر و رنگ آمیزی کودکانه چراغ راهنما چراغ قد بلندی نشسته در خیابان به روی صورت او سه تا چشم است الان یکی قرمزیکی زرد یکی هم سبز روشن چه جالب می زند حرف چراغ گنده با من میا
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه:ستاره
شعر کودکانه ستاره شب اومد و ستاره رو آسمون نشسته نه یک ، نه ده ، نه صدتا هزار هزار تا دسته ستاره توی شبها چراغ آسمونه مثل گل و بنفشه تو باغ آسمونه یک کمی این طرفتر ماه قش
بیشتر بخوانید

شعر جشن تکلیف:عید عبادت
شعر جشن تکلیف  عید عبادت صبح شادي، صبح عيد است عيد خوبي، مثل نوروز مثل يک پروانه شادم چون شدم نه ساله امروز عيدي من چادري بود چادر زيبا و گلدار جا نماز کوچکم بود رنگ سبز
بیشتر بخوانید