شعر کودکانه:خانواده
شعر کودکانه با موضوع خانواده بابام میره اداره همیشه گرم کاره چشم و چراغ خونه مامان مهربونه داداش جونم چه نازه یه کم زبون درازه خواهر جونم چه ریزه با نمک و عزیزه ماییم یه
بیشتر بخوانید

شعر و رنگ آمیزی کودکانه:چراغ راهنما
شعر و رنگ آمیزی کودکانه چراغ راهنما چراغ قد بلندی نشسته در خیابان به روی صورت او سه تا چشم است الان یکی قرمزیکی زرد یکی هم سبز روشن چه جالب می زند حرف چراغ گنده با من میا
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه:ستاره
شعر کودکانه ستاره شب اومد و ستاره رو آسمون نشسته نه یک ، نه ده ، نه صدتا هزار هزار تا دسته ستاره توی شبها چراغ آسمونه مثل گل و بنفشه تو باغ آسمونه یک کمی این طرفتر ماه قش
بیشتر بخوانید