شعر قرآن
تو را من دوست دارم کتاب سبز و زیبا تو می‌خواهی نباشد سیاهی در دل ما تو را من دوست دارم برایم قصه داری تو می‌خواهی که هر جا گل خوبی بکاری تو را من دوست دارم کتاب آسمانی تو
بیشتر بخوانید