شعر:جشن تکلیف
شعر جشن تکلیف به سن تكليف رسيده ام من به شكر خدا سپيده ام من خوشا به حالم با اين سعادت مي گيرم امسال جشن عبادت عبادت من چه دلنشين است نماز مومن ستون دين است خد ا پرستي با
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه:مادربزرگ خوبم
شعر کودکانه مادربزرگ خوبم آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته مادربزرگ خوبم پهلوی من نشسته موی سرش مثل برف سفید و نقره رنگه لپ‌های مادر بزرگ گل گلی و قشنگه عینک او همیشه سوا
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه:پروانه
شعر کودکانه پروانه تو باغچه خونه ما، درخت توت سبزی بود روی درخت توتمون یه پیله قشنگی بود تو پیله سفید ما یه کرم ابریشمی بود نخ سفید و خوشگلی به دور خود تنیده بود لباس زیب
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه:خانواده
شعر کودکانه با موضوع خانواده بابام میره اداره همیشه گرم کاره چشم و چراغ خونه مامان مهربونه داداش جونم چه نازه یه کم زبون درازه خواهر جونم چه ریزه با نمک و عزیزه ماییم یه
بیشتر بخوانید