شعر کودکانه:صبح
شعر کودکانه صبح صبح که میشه خروسم میزنه زیر آواز میگه دیگه بیدار شو کوچولو از خواب ناز از رختخواب در بیا خورشید خانوم بیداره زمین چه روشن شده از نور اون دوباره پاشو دیگه
بیشتر بخوانید

شعر:جشن تکلیف
شعر جشن تکلیف به سن تكليف رسيده ام من به شكر خدا سپيده ام من خوشا به حالم با اين سعادت مي گيرم امسال جشن عبادت عبادت من چه دلنشين است نماز مومن ستون دين است خد ا پرستي با
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه:مادربزرگ خوبم
شعر کودکانه مادربزرگ خوبم آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته مادربزرگ خوبم پهلوی من نشسته موی سرش مثل برف سفید و نقره رنگه لپ‌های مادر بزرگ گل گلی و قشنگه عینک او همیشه سوا
بیشتر بخوانید

شعر کودکانه:پروانه
شعر کودکانه پروانه تو باغچه خونه ما، درخت توت سبزی بود روی درخت توتمون یه پیله قشنگی بود تو پیله سفید ما یه کرم ابریشمی بود نخ سفید و خوشگلی به دور خود تنیده بود لباس زیب
بیشتر بخوانید