اشعار کودکانه

شعر کودکانه : امید آخر ما
امید آخر ما سلام سلام آی بچه ها          سلام سلام آی غنچه ها روی زمین زیبا          یه گوشه ای همین جا امید آخر ما          امام و سرور ما ما رو نگاه می کنه          همه
بیشتر بخوانید

شعر قرآن
تو را من دوست دارم کتاب سبز و زیبا تو می‌خواهی نباشد سیاهی در دل ما تو را من دوست دارم برایم قصه داری تو می‌خواهی که هر جا گل خوبی بکاری تو را من دوست دارم کتاب آسمانی تو
بیشتر بخوانید