مسابقه جذاب حفظ آیه و حدیث در کلاس
مسابقه جذاب حفظ آیه و حدیث در کلاس کودکان را به دو گروه تقسیم کنید و هر گروه به صف بایستند، طوری که رو به کلاس باشند. در گوش هر یک از نفرات اول هر ردیف، یک حدیث زمزمه کنی
بیشتر بخوانید

مسابقه و سرگرمی (با محرم بشین با نامحرم نشین)
مسابقه با محرم بشین با نامحرم نشین   مخصوص دختران دوره ابتدائی نحوه اجرای مسابقه مربی تعدادی از دختران را برای شرکت در مسابقه انتخاب می کند و توضیح می دهد که با بردن
بیشتر بخوانید