نکات مهم در قصه گویی
نکات لازم جهت رعایت در قصه گویی از استاد تراشیون! از دیگر خصوصیات عقلی و ذهنی این است که کودکان در این سنین، به قصه گویی علاقه مند می شوند. بچه ها خودشان را می گذارند جای
بیشتر بخوانید