رنگ آمیزی و شعر جشن تکلیف

رنگ آمیزی و شعر جشن تکلیف

 

جشن زیبای خداست

آری،امروز برایم زیباست

آن شبیه رویاست

من به نه سالگی ام می بالم

و همه درها را

من بروی شیطان می بندم

من چه پاکم،چه زلال و چه روان

شده بر من تکلیف

آیه های قرآن

شعر

رنگ آمیزی

مطالب مرتبط